Annulering:
Annulering of verplaatsing van de afspraak minimaal 24 uur van tevoren doorgeven. Gebeurt dit niet, of later, dan ben ik genoodzaakt 50% van de geplande behandeling in rekening te brengen.

byAnneloes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. byAnneloes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van de Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover kunt u contact met ons opnemen, via de mail, telefonisch, schriftelijk of mondeling uw vragen kenbaar maken.